+48 696 483 236

+48 696 483 236

spacialaiducha@gmail.com

Nazywam się Izabela Radziejewska, jestem praktykiem Łagodnej Bio - Energetyki, mgr pedagogiki terapeutycznej, oligofrenopedagogiem, certyfikowanym terapeutą SI I i II stopnia, ukończyłam szkolenie z harmonizowania układu nerwowego i systemu energetycznego (uwalnianie traum, przywracanie równowagi, utrzymanie zdrowia) oraz szkolenie theory and tehniques of Gentle Bio-Energetics (teoria i techniki Łagodnej Bio-Energetyki) prowadzone przez Richarda Overly

Izabela Radziejewska